Header image
 
 
 
 


 
 
Marcin £uczkowski

Born in 1977 in Walbrzych, lives and works in Wroclaw. Diploma in painting at the Faculty of Painting and Sculpture, Wroc³aw Academy of Fine Arts in 2004. Painter, sculptor, photographer.

Urodzony w 1977 w Wa³brzychu, mieszka i pracuje we Wroc³awiu. Dyplom z malarstwa na wydziale Malarstwa i Rze¼by wroc³awskiej Akademii Sztuk Piźknych w 2004 roku. Zajmuje siź malarstwem, rze¼b± i fotografi±.

 

Contact: marcin.luczkowski@wp.pl

 

Wystawy

2013- "Woliery" Museum Sztuki Wspó³czesnej, Wroc³aw

2012- Preview Berlin Art Fair, Berlin

2012- "Volta 8", Basel, Switzerland

2012- "Apoptoza", BWA Studio, Wroc³aw

2012- "Epidemia" Galeria ¦ródka, Poznań (solo show)

2012- "Lisia Nora" BWA Studio, Wroc³aw

2011- Scope Miami Art Fair, Miami, USA

2011- Preview Berlin The Emerging Art Fair, Berlin

2011- Ziemia jest p³aska- Galeria Program, Warszawa- (solo show)

2011- Festiwalu Sztuki Ground Art-Galeria DAP, Warszawa

2011- Ekspresja XXI/11 -Centrum Sztuki ImpArt, Wroc³aw

2011- And now the Bad news-Gelaria U Wroc³aw

2010- Born to revenge- Galeria G23, Wroc³aw- (solo show)

2009- Burn Gallery, Nowy Jork (fotografia)

2009- Wroc³awski Sound, Epicentrum, Wroc³aw

2007- Project 2+2+1 - Browar Mieszczański, Wroc³aw

2006- Pro Figura, Rostock, Germany

2004- Dyplomy, BWA Wroc³aw

2002- Malarstwo. "Dymek z papierosa", Wroc³aw- (solo show)